Läs om våra terapiformer

KBTkliniken Norr

Person som lutar sig mot ett träräcke, skog i bakgrunden

Vad är KBT?

KBT betyder Kognitiv beteendeterapi. Tredje vågens KBT är en modern form av psykoterapi som har utvecklats i syfte att förbättra effektiviteten av denna terapiform. Metoden skiljer sig från traditionell KBT genom att den fokuserar mer på att öka medvetenheten om tankar, känslor och beteenden snarare än att förändra eller korrigera dem. Den passar utmärkt för dig som vill ha behandling med KTB-terapi online.

 

Metoden bygger på principen att när man blir medveten om sina tankar och känslor, kan man bättre hantera dem och därmed förbättra sitt välbefinnande. Tredje vågens KBT använder sig av olika tekniker, såsom mindfulness, acceptans och livsvärden, för att hjälpa patienten att bli medveten om sina känslor och tankar utan att döma dem eller försöka förändra dem.

 

Mindfulness är en central teknik som används i tredje vågens KBT. Genom mindfulness lär man sig att observera sina tankar och känslor utan att bedöma dem. På så sätt kan man undvika att fastna i negativa tankemönster och istället fokusera på nuet.

 

Acceptans är en annan viktig teknik som används i tredje vågens KBT. Acceptans handlar om att lära sig acceptera och hantera de känslor och tankar som man upplever, istället för att försöka förändra dem. Genom att acceptera sina känslor och tankar kan man lära sig att hantera dem på ett mer effektivt sätt.

 

Livsvärden är också en viktig teknik i tredje vågens KBT. handlar om att fokusera på sina personliga värderingar och mål, och att arbeta för att uppnå dem. Genom att fokusera på det som är viktigt för en själv kan man öka sin livskvalitet och sitt välbefinnande.

Vad är ACT?

ACT, eller acceptans- och commitmentterapi, är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa människor att acceptera de tankar och känslor som de upplever, och att engagera sig i meningsfulla handlingar och mål, trots de negativa känslor och tankar som kan uppstå. Terapin bygger på teorin att många människor försöker att kontrollera eller undvika sina obehagliga tankar och känslor, vilket kan leda till mer lidande på sikt. I stället för att försöka kontrollera sina tankar och känslor, lär sig personen att acceptera dem och välja att engagera sig i meningsfulla handlingar och mål, oberoende av deras tankar och känslor.


ACT, eller acceptans- och commitmentterapi, är en spännande och effektiv form av psykoterapi som ger människor verktygen att hantera sina problem på ett mer holistiskt och hållbart sätt. Med ACT lär du dig att acceptera dina tankar och känslor som de är, och att välja att engagera dig i meningsfulla handlingar och mål oberoende av dina tankar och känslor. Du lär dig också att fokusera på närvarande ögonblick och att använda mindfulnessövningar för att hantera stress och förbättra ditt välbefinnande.


ACT är en flexibel och anpassningsbar terapi som ofta användas för att behandla en mängd olika problem, såsom depression, ångest, stress och självskadebeteende. Terapin kan också vara användbart för att förbättra självkänsla och självförtroende och för att hantera andra livsproblem. , genom att lära sig att leva mer närvarande och medveten. Terapin kan ske individuellt eller i grupp, och involverar ofta olika övningar och aktiviteter under sessionerna. Om du vill veta mer om ACT och hur det kan hjälpa dig att förbättra ditt välbefinnande, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Vad är CFT?

Compassion fokuserad terapi (CFT) är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa människor att utveckla en ökad förståelse och medkänsla för sig själva och andra, och att hantera svåra känslor på ett mer hälsosamt sätt. Terapin bygger på teorin att människor kan bli mer mentalt hälsosamma och välmående genom att utveckla en djupare förståelse och acceptans av sig själva och sina känslor, och genom att lära sig att ge och ta emot omtanke och medkänsla. CFT används ofta för att behandla olika psykiska problem såsom depression, ångest, stress och självskadebeteende, men kan också vara användbart för att förbättra självkänsla och självförtroende och för att hantera andra livsproblem.

 

Terapin kan ske individuellt eller i grupp, och involverar ofta olika övningar och aktiviteter under sessionerna. CFT kan också kombineras med andra former av terapi för att ge en mer heltäckande behandling. Om du är intresserad av att lära dig mer om CFT och hur den kan hjälpa dig att förbättra ditt välbefinnande, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Vad är medveten närvaro och mindfulness?

Medveten närvaro, eller mindfulness, är en teknik som handlar om att vara fullt närvarande i nuet, utan att döma eller försöka kontrollera det som händer. Det innebär att man ger sin uppmärksamhet åt det som händer i nuet, och accepterar de som det är, utan att försöka ändra på det. Medveten närvaro och mindfulness kan hjälpa människor att bli mer närvarande i sina dagliga aktiviteter, att hantera stress och att förbättra sin mentala hälsa och välbefinnande.


Medveten närvaro, eller mindfulness, är en teknik som kan användas av alla, och kan utövas på många olika sätt. Det kan innebära att man medvetet fokuserar på sin andning, på sin kropp och sina sinnen, eller på sin omgivning. Man kan också öva medveten närvaro och mindfulness genom att göra mindfulnessövningar, såsom meditation, yoga eller tai chi, eller genom att införa mindfulnessmoment i vardagliga aktiviteter såsom att äta eller promenera.

 

Om du är intresserad av att lära dig mer om medveten närvaro och hur du kan införa den i ditt liv för att förbättra ditt välbefinnande, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Vad är DBT?

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en form av psykoterapi som syftar till att hjälpa människor att hantera svåra känslor och beteenden. Terapin bygger på teorin att människor kan lära sig att hantera svåra känslor och beteenden genom att lära sig att acceptera dem, att utveckla förmågan att tänka flexibelt och att få stöd från andra.

 

DBT kan användas för att behandla olika psykiska problem, såsom borderline personlighetsstörning, depression, ångest och självskadebeteende. Terapin kan ske individuellt eller i grupp, och involverar ofta olika övningar och aktiviteter under sessionerna. DBT kan också kombineras med andra former av terapi för att ge en mer heltäckande behandling.

 

Om du är intresserad av att lära dig mer om DBT och hur den kan hjälpa dig att hantera svåra känslor och beteenden, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Vad är PE?

Prolonged exposure (PE) är en form av psykoterapi som används för att behandla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Terapin bygger på teorin att människor som har drabbats av en traumatisk händelse kan ha svårt att bearbeta händelsen och att det kan orsaka långvarig stress och symptom som ångest, depression och sömnproblem.

 

Genom att öka människors tolerans för stress och obehag, och genom att hjälpa dem att bearbeta händelsen på ett strukturerat sätt, kan PE hjälpa människor att hantera sina symptom och återgå till ett normalt liv. PE involverar ofta att man återupplever och bearbetar händelsen på ett strukturerat sätt, tillsammans med en terapeut. Detta kan ske genom att man pratar om händelsen, skriver om den eller återupplever den i fantasin. Övningarna är anpassade efter den enskilda personens behov och tolerans för stress och obehag. PE kan också kombineras med andra former av terapi, såsom KBT, för att ge en mer heltäckande behandling.

 

Om du är intresserad av att lära dig mer om PE och hur det kan hjälpa dig att hantera symptom på PTSD, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Vad är schematerapi?

Schematerapi är en psykoterapimetod som syftar till att hjälpa människor att läka känslomässiga sår som kan ha utvecklats under uppväxten. Dessa sår kan orsaka negativa inlärningsmönster och ”scheman” som påverkar tänkande, känslor och beteenden. Schematerapi fokuserar på att identifiera och förstå dessa mönster för att hjälpa klienten att utveckla nya, positiva sätt att tänka och agera. Terapeuten bygger en empatisk, tillitsfull relation för att utforska känslomässiga sår. Genom kognitiv beteendeterapi och anknytningsterapi, kan schematerapi hjälpa människor att hantera problem som depression, ångest, personlighetsstörningar och relationsproblem genom att läka deras känslomässiga sår och stärka självkänsla och självbild.